4/19/2022(View: 3078)
Kính Quý Trưởng, Xin Quý Trưởng Ủy Viên Đại Diện Miền/Chi Nhánh và Hướng Đạo Trưởng Niên vui lòng chuyển Bản Tin Thẳng Tiến 12 đến tất cả các Liên Đoàn/Đơn vị/Trưởng, Phụ Huynh và Đoàn Sinh Bản Tin Thẳng Tiến 12 số 5 Thân Ái Bắt Tay Trái Nguyễn Trí Tuệ Tổng Thư Ký
3/30/2022(View: 2496)
Please send check of your camp fee to your Liên Đoàn Rep so he can combine and send to Thẳng Tiến 12 Treasurer.
3/9/2022(View: 4330)
Tiệc Gây Quỹ Thẳng Tiến XII, Paracel Seafood Restaurant, Sunday Mar 27, 2022, 11:30 am
3/3/2022(View: 4129)
Dear Sponsor, The 12th International Camp of Vietnamese Scouting, Thang Tien XII, will be held in Southern California from July 8th to 13th, 2022 at Oak Canyon Park in Silverado, California, USA. The event is hosted by the U.S. Southwest Region of the International Central Committee of Vietnamese Scouting (ICCVS) with an expected attendance of 1,000 campers and guests from across the United States and around the world.
1/31/2022(View: 4975)
Kính Quý Trưởng, TM Chủ tịch Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam Trưởng Trần Quang Thanh Trang và Ban Thường Vụ Gửi thư chúc Tết đến tất cả quý Liên Đoàn, Quý Trưởng, Quý Phụ Huynh, quý Thân Hữu, và các Đoàn Sinh. Xin Quý Trưởng vui lòng chuyển đến tất cả các Liên Đoàn, Quý Trưởng, Phụ Huynh và Đoàn Sinh. Chúc mừng Năm Mới. Nguyễn Trí Tuệ Tổng Thư Ký
1/16/2022(View: 5791)
Kính Quý Trưởng, Xin Quý Trưởng vui lòng phổ biến rộng rãi bắt đầu ghi danh tham dự Trại Thẳng Tiến 12. Xin vui lòng phổ biến rộng rãi khắp các Liên Đoàn/Đơn vị/Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên. http://tt12.ddns.net http://thangtien12.ddns.net http://thangtienxii.ddns.net Tabtt Nguyễn Trí Tuệ Tổng Thư Ký
12/22/2021(View: 4685)
Kính Quý Trưởng, TM Trại Trưởng Trại Thẳng Tiến XII và Chủ tịch Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam xin gửi Thông Báo từ Trại Họp Bạn Thẳng Tiến XII. Trại sẽ tiếp tục tiến hành như dự định: 8-13 tháng 7, 2022 tại Miền Tây Nam Hoa Kỳ. Xin Quý Trưởng vui lòng phổ biến rộng rãi khắp nơi. Thân Ái Bắt Tay Trái Nguyễn Trí Tuệ Tổng Thư Ký
9/13/2021(View: 11632)
CBN Central Broadcasting Network - Đài Truyền Hình CBN phỏng vấn ban tổ chức trại họp bạn thế giới Thẳng Tiến 12