7/8/2022(View: 3530)
BẢN TIN CHÓT TR Ư ỚC KHI TRẠI KHAI MẠC Như vậy qua h ơ n 1 năm r ư ỡi chuẩn bị , công sức của h ơ n 50 Tr ư ởng Phụ Huynh và tình nguyện viên thuộc các Liên Đoàn Miền Tây Nam Hoa Kỳ nay đã sắp sẵn ” để trở thành một kỳ Trại đầy kỷ niệm không dễ phai mờ .
6/27/2022(View: 2576)
Trại Thẳng Tiến là một di sản truyền thống rất quý báu của HĐTƯ-HĐVN và rất cần được trân trọng. Do đó, Thẳng Tiến (THẰNG TIẾN, còn được gọi là MOVE FORWARD) đã được HĐTƯ-HĐVN xin cầu chứng (trademark) ở khắp thế giới như Hoa Kỳ, Úc, Canada, Pháp và Đức và phải có sự phê duyệt (approval) của HĐTƯ-HĐVN trước khi sử dụng.
6/26/2022(View: 2951)
Ban Kiến Thiết is in need of volunteer
6/26/2022(View: 1886)
Trại Ca Thẳng Tiến XII
6/26/2022(View: 2907)
TT12 is less than 2 weeks away! I hope you all are excited about a week of fun, games, new friendships, and memories! A packing list will be sent out shortly. In the meantime, please remember to bring the following items along with your personal gear:
6/16/2022(View: 2774)
Kính gởi quý Liên Đoàn Representative, Để hoàn tất thủ tục nhập trại xin quý vị xem lại các trại sinh trong Liên Đoàn. Báo cho Ban Ghi Danh biết nếu có hồ sơ duplicate. Khuyến khích các trại sinh trả tiền trại nếu chưa trả. Upload tất cả hồ sơ cá nhân cần thiết như hình chân dung để làm thẻ ra vào và các giấy tờ khác và gởi health form ngay.
6/10/2022(View: 5140)
Dear Campers, TT12 is just around the corner! We are excited to welcome you!! I cannot wait to meet you all! Best, Tr. Tranganh Thanh Doan Subcamp Leader doanvot@gmail.com
6/2/2022(View: 2936)
Kính gửi Trại Sinh Trại Thẳng Tiến XII, Gửi đến tất cả Bản Tin số 6 Trại Thẳng Tiến XII. Có nhiều thông tin quan trọng xin vui lòng đọc kỹ. Thân Ái Bắt Tay Trái Nguyễn Trí Tuệ Tổng Thư Ký
5/25/2022(View: 2852)
Dear all Liên Đoàn Reps, Night market would be on Tuesday's night, from 9pm to 11pm. Please register with me at 'taplen@yahoo.com' by June 24th, 2022. Also need to let me know what you would be selling on your menu. All proceeds would go to your Lien Doan to help with TT12 cost. But there would be a $50 fee to participate in night market. Thank you. Tap Le
5/16/2022(View: 2392)
Kính gởi Quý trại sinh và Quý đại diện Liên Đoàn, Để xúc tiến việc hoàn thành đầy đủ danh sách trại sinh Ban ghi danh xin quý vị vui lòng giúp những việc sau đây: 1/ Những trại sinh chưa trả tiền trại xin vui lòng đóng tiền trại ngay. Sau ngày 31/5/2022 Ban ghi danh sẽ xóa bỏ tất cả những hồ sơ nào chưa đóng tiền trại.