Facebook: https://m.facebook.com/ThangTienXII

Oak Canyon Park
 5305 E Santiago Canyon Rd, Silverado, CA 92676
July 8-13, 2022

 

 

TIN MỚI NHẤT
7/31/2022(View: 6796)
Hôm nay, ngày mùng 8 tháng 7 năm 2022, Trai họp bạn thế giới Thẳng Tiến XII đã tưng bừng khai mạc tại khu trại Oak canyon Park, thuộc thành phố Silverado, Nam California .
7/24/2022(View: 7008)
WESTMINSTER - Trại Họp Bạn Hướng Đạo Thế Giới Thẳng Tiến XII đã bế mạc vào chiều thứ Tư, 13 tháng 7, 2022 trong sự vui mừng phấn khởi của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, của Ban Tổ Chức và toàn thể trại sinh tham dự. WESTMINSTER - Trại Họp Bạn Hướng Đạo Thế Giới Thẳng Tiến XII đã bế mạc vào chiều thứ Tư, 13 tháng 7, 2022 trong sự vui mừng phấn khởi của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, của Ban Tổ Chức và toàn thể trại sinh tham dự.
7/18/2022(View: 10903)
Trại Họp Bạn Hướng Đạo Việt Nam Thẳng Tiến 12 được tổ chức tại Oak Canyon Lake View Park từ ngày 8/7/2022 đến 13/7/2022.
7/16/2022(View: 11176)
VNA-TV - Vietnamese America Television Channel.
7/15/2022(View: 7489)
Silverado, Nam California (Thanh Huy)- - Tại Oak Canyon Park, thành phố Silverado, Nam California, vào sáng Thứ Bảy ngày 9 tháng 7 năm 2022, Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ đã long trọng tổ chức lễ khai mạc trại họp bạn thế giới Thẳng Tiến XII, trại họp bạn Thẳng Tiến XII do Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ đứng ra tổ chức.
7/31/2022(View: 6796)
Hôm nay, ngày mùng 8 tháng 7 năm 2022, Trai họp bạn thế giới Thẳng Tiến XII đã tưng bừng khai mạc tại khu trại Oak canyon Park, thuộc thành phố Silverado, Nam California .
7/24/2022(View: 7008)
WESTMINSTER - Trại Họp Bạn Hướng Đạo Thế Giới Thẳng Tiến XII đã bế mạc vào chiều thứ Tư, 13 tháng 7, 2022 trong sự vui mừng phấn khởi của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, của Ban Tổ Chức và toàn thể trại sinh tham dự. WESTMINSTER - Trại Họp Bạn Hướng Đạo Thế Giới Thẳng Tiến XII đã bế mạc vào chiều thứ Tư, 13 tháng 7, 2022 trong sự vui mừng phấn khởi của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, của Ban Tổ Chức và toàn thể trại sinh tham dự.
7/18/2022(View: 10903)
Trại Họp Bạn Hướng Đạo Việt Nam Thẳng Tiến 12 được tổ chức tại Oak Canyon Lake View Park từ ngày 8/7/2022 đến 13/7/2022.
7/16/2022(View: 11176)
VNA-TV - Vietnamese America Television Channel.
7/15/2022(View: 7489)
Silverado, Nam California (Thanh Huy)- - Tại Oak Canyon Park, thành phố Silverado, Nam California, vào sáng Thứ Bảy ngày 9 tháng 7 năm 2022, Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ đã long trọng tổ chức lễ khai mạc trại họp bạn thế giới Thẳng Tiến XII, trại họp bạn Thẳng Tiến XII do Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ đứng ra tổ chức.
7/15/2022(View: 4707)
Sau mấy năm im tiếng vì con virus Covid-19 làm cả hệ thống Hướng Đạo Việt Nam Hải ngoại cũng lâm vào cảnh phải tạm ngưng hoạt động một thời gian, Hội Đồng Trung Ương HĐVN hải ngoại, sau Thẳng Tiến 11 tại Virginia tưởng sẽ không thể nào tổ chức được Thẳng Tiến 12, nhưng với tinh thần Hướng Đạo, chúng ta đã có được một nét son đáng khâm phục.
7/18/2022(View: 10903)
Trại Họp Bạn Hướng Đạo Việt Nam Thẳng Tiến 12 được tổ chức tại Oak Canyon Lake View Park từ ngày 8/7/2022 đến 13/7/2022.
7/16/2022(View: 11176)
VNA-TV - Vietnamese America Television Channel.
9/13/2021(View: 11632)
CBN Central Broadcasting Network - Đài Truyền Hình CBN phỏng vấn ban tổ chức trại họp bạn thế giới Thẳng Tiến 12