Facebook:
https://m.facebook.com/ThangTienXII

Oak Canyon Park
 5305 E Santiago Canyon Rd, Silverado, CA 92676
July 8-13, 2022
Early Bird -  $375 - Jan15th to March 31

Regular    -  $425 - April 1st to May 31      

Late fee     - $450 -  June1st to June 30    
Click here  "Ghi Danh" for more information

email :  thangtien12@hdtuhdvn.org


---- How to send in your Camp Fee -----

Write Check Payable to : Hoi Dong Trung Uong - Huong Dao Viet Nam, Inc.

PLEASE WRITE DOWN on check Memo:

1) YOUR CAMPER ID 
2) FULL NAME

Note :  Send check of your camp fee to your Liên Đoàn Rep and your LD Rep will send them to TT12.

Otion #1 : Deposit check at Bank:

Hoi Dong Trung Uong - Huong Dao Viet Nam, Inc.
at Wells Fargo Bank Account
Account# 2723073637

Option #2 - Mail in your Check to:  

Hoi Dong Trung Uong - Huong Dao Viet Nam, Inc.

12913 HARBOR BLVD STE Q-3 #261
GARDEN GROVE, CA 92840


 

 

TIN MỚI NHẤT
6/26/2022(View: 166)
Trại Ca Thẳng Tiến XII
6/27/2022(View: 119)
Trại Thẳng Tiến là một di sản truyền thống rất quý báu của HĐTƯ-HĐVN và rất cần được trân trọng. Do đó, Thẳng Tiến (THẰNG TIẾN, còn được gọi là MOVE FORWARD) đã được HĐTƯ-HĐVN xin cầu chứng (trademark) ở khắp thế giới như Hoa Kỳ, Úc, Canada, Pháp và Đức và phải có sự phê duyệt (approval) của HĐTƯ-HĐVN trước khi sử dụng.
6/26/2022(View: 322)
Ban Kiến Thiết is in need of volunteer
6/26/2022(View: 231)
TT12 is less than 2 weeks away! I hope you all are excited about a week of fun, games, new friendships, and memories! A packing list will be sent out shortly. In the meantime, please remember to bring the following items along with your personal gear:
6/20/2022(View: 125)
Muốn Nên Người Cường Tráng Bài Ca Chính Thức Ngành Thanh
6/26/2022(View: 166)
Trại Ca Thẳng Tiến XII
6/27/2022(View: 119)
Trại Thẳng Tiến là một di sản truyền thống rất quý báu của HĐTƯ-HĐVN và rất cần được trân trọng. Do đó, Thẳng Tiến (THẰNG TIẾN, còn được gọi là MOVE FORWARD) đã được HĐTƯ-HĐVN xin cầu chứng (trademark) ở khắp thế giới như Hoa Kỳ, Úc, Canada, Pháp và Đức và phải có sự phê duyệt (approval) của HĐTƯ-HĐVN trước khi sử dụng.
6/26/2022(View: 322)
Ban Kiến Thiết is in need of volunteer
6/26/2022(View: 231)
TT12 is less than 2 weeks away! I hope you all are excited about a week of fun, games, new friendships, and memories! A packing list will be sent out shortly. In the meantime, please remember to bring the following items along with your personal gear:
6/16/2022(View: 320)
Kính gởi quý Liên Đoàn Representative, Để hoàn tất thủ tục nhập trại xin quý vị xem lại các trại sinh trong Liên Đoàn. Báo cho Ban Ghi Danh biết nếu có hồ sơ duplicate. Khuyến khích các trại sinh trả tiền trại nếu chưa trả. Upload tất cả hồ sơ cá nhân cần thiết như hình chân dung để làm thẻ ra vào và các giấy tờ khác và gởi health form ngay.
6/10/2022(View: 647)
Dear Campers, TT12 is just around the corner! We are excited to welcome you!! I cannot wait to meet you all! Best, Tr. Tranganh Thanh Doan Subcamp Leader doanvot@gmail.com
9/13/2021(View: 6279)
CBN Central Broadcasting Network - Đài Truyền Hình CBN phỏng vấn ban tổ chức trại họp bạn thế giới Thẳng Tiến 12